Velg en side

Systemutvikling

Går du og drømmer om et system? La oss ta en idemyldring!

Vil du ha utviklet, eller oppgradert et gammelt system til en moderne skybasert web-tjeneste som fungerer på alle plattformer – da trenger du først noen å diskutere med.

Vi tar gjerne en uformell prat.

Første fase er konseptfasen.

Her skal det skrives et prosjektforslag og en prosjektbegrunnelse og det bør gjennomføres en Design sprint for å «finne veien»

Prosjektforslaget skal beskrive – i grove trekk – hva som skal lages og hvem som skal bruke det. Prosjektbegrunnelse skal forklare hvorfor.

Dette er styringsredskap som skal brukes under utviklingsfasen for å sikre at en holder rett kurs.

Etter en kort planleggingsfase kommer utviklingsfasen.

I utviklingsfasen benytter vi en metode for å passe på at vi «går veien» – på den mest effektive måten.

Metoden kalles SCRUM

Vi utvikler Web-løsninger.

Det er slutt på de tider når en applikasjon måtte installeres på en server i bedriftens nettverk, nå er det sky-tjenester som gjelder. Responsive web-sider som fungerer på alle plattformer: PC, nettbrett og mobil. Siden mobil tar over mer og mer vil vi gjerne jobbe frem løsninger som fungerer selv om det er dårlig eller ingen nett-tilgang. For en progressive webside vil åpne og kunne brukes til nettet kommer tilbake.