Skjermbilde 2014-05-30 kl. 13.20.56Fra Humankapital til Strukturkapital - prøv aNote !

Samle all individuell kunnskap og erfaring i ett system og det kan deles med kollegaer, kunder eller andre som har nytte av det.

Arbeidsnotat kan digitaliseres til

  • Digital notatblokk
  • Digital bok
  • Digitalt arkivskap

Skjermbilde 2014-05-30 kl. 13.20.42Gjør eksisterende styrende dokument tilgjengelige - prøv aNote !

Gjør bedriftens dokumentasjon tilgjengelig uavhengig av sted og mediet du har til rådighet.

Styrende dokumentasjon

  • QA håndbok
  • HMS dokument
  • Personalhåndbok

Strong NetBlast

Net-Blast er et avansert verktøy for publisering av informasjon på internett. Ca 600 små og store organisasjoner rundt om i Europa bruker NetBlast til sine inter-, intra- og/eller ekstranett sider

Strong Tento

Strong Tento er et system som er utviklet for å la personer gjennomføre et kurs og få utstedt vitnemål på nett. Systemet er svært velegnet for bedrifter som har geografisk spredd personale som skal gjennomføre samme type sertifisering/kurs.